Lystfiskeri efter fladfisk i og omkring Skagen

Lystfiskeri efter fladfisk i og omkring Skagen er hyggeligt og ofte også fangstgivende.

Lystfiskeri efter fladfisk i og omkring Skagen er sjovt og alle kan være med.  Der er rigtig mange steder i Skagen-området, hvor man kan fange fladfisk. Fiskeriet er simpelt og foregår fra land. Hovedsageligt fanges der skrubber, men man kan også være heldig at fange både rødspætter, isinger og pighvar.

Fiskeriet efter pighvar nær Skagen er ikke altid lige givende, men kan dog lade sig gøre.

Man skal være klar over følgende, når der fiskes efter skrubber m.fl. i og omkring Skagen. Der er mindstemål på nogle af fladfiskene… Det betyder at alle de fisk man fanger, som er under mindstemålet, skal genudsættes.

Se mere her: Fiskeristyrelsen mindstemål

Sådan fanges fladfiskene i og omkring Skagen

I FF Handel Skagen, kan man købe sandorm, børsteorm og tobis. Alle er agn som kan anvendes til fladfisk. Hele og halve tobis, bruges oftest til fiskeri efter pighvar.

Endegrejet, altså det grej man binder i sin line, til fiskeri efter fladfisk, er typisk et ganske almindeligt forfang med 2 kroge og et lod. Det klassiske forfang er da også ligeså effektivt i dag, som det har været det over 40 år tilbage i tiden.

Forfanget kastes ud, man strammer derefter linen op, og afventer… Når fladfiskene hugger, rykker det i linen. Huggene kan ses på stangspidsen. Når der er hug, giver man et tilslag, et såkaldt modhug, og med lidt held, kroger man derved fladfisken.

Til tider kan det betale sig, at have forskellige forfang med ud til vandet. I grumset vand, kan man benytte sig af forfang med farvede perler, som nemmere kan ses nede i dybet. I klart vand, kan man bruge et helt almindeligt forfang uden farver, men der foreligger også en mulighed for, at bruge forfang med perlemor-farvede perler, som under vandet, kunne ligne små fisk. Det kan nogen gange tiltrække en nysgerrig og sulten fladfisk.

Man skal dog ikke tro, at fiskeriet efter fladfisk i Skagen og omegn er kompliceret. I reglen betyder farven på forfanget ikke så meget, men nogle få gange gør det. Kun på selve fiskedagen, finder man ud af hvad fladfiskene vil have. En ting er sikkert, det man sætter på krogen skal helst gerne være sandorm eller børsteorm. Det vil de have hver gang.

I dag kan fiskeriet efter fladfisk, gøres en del mere nuanceret, end det var for f.eks. 20, 30 og 40 år siden.

Man kan sige, at småbåds-fiskerne altid har drevet efter fladfisk. Forstået på den måde, at de har kastet forfang og orm ud, eventuelt en tat o.s.v. Og så ladet båden drive sagte med strømmen og i vinden, hvis da strømmen var sagte og vinden var mild. Forfang og madding affiskes på den måde, mange meter henover bunden – en form for søgen efter fisk.

I dag ved man at metoden kan overføres til lystfiskere, som fisker fra land. Det kaldes aktivt fiskeri.

Man kaster sit forfang ud, og ofte har man, i stedet for et lod, et blink for enden af forfanget. Blinket lokker fladfiskene til. Herefter lader man blink og forfang med enten, et sildestykke, et stykke tobis eller brisling på krogene, synke til bunden. Derefter trækker man det hele hen over bunden, ved at rulle langsomt ind. Man kan  undervejs gøre små stop i sin indspinning, lige for at mærke om der er en fladfisk efter, som vil hugge. Hvis ikke, så ruller man langsomt videre ind, og håber på gevinst denne gang.

Grunden til brugen af fiskestykker under dette fiskeri er, at ormene oftere vil falde af når der kastes flere gange, end ved passivt fiskeri. Det sker dog også når der bruges fisk, dog ikke så ofte, som med sandorm eller børsteorm.

Man ved i dag at både rødspætter og skrubber, ligesom pighvarrene, er formidable rovfisk. Og oftere end man før troede, skal de gerne tirres, med en bevægelig agn/madding. Desuden fisker man meget mere af bunden af, ved at fiske aktivt.

Aktivt lystfiskeri efter fladfisk i og omkring Skagen , er kun godt hvor der er ren sand eller små-grus på bunden. Tangplanter og større sten, koster ofte mange forfang.

De bedste fiskepladser til lystfiskeri efter fladfisk i og omkring Skagen

Der er nogle fiskepladser som egner sig bedre end andre, til fiskeri efter fladfisk i Skagen og omegn.

  1. Den sydligste stenmole på ydersiden.
  2. Kør ned for enden af Buttervej. Strækningen imellem Buttervej og Batterivej – mod nord.
  3. Grenen. (Ved Fyret) Fisk fra bølgebryderne. Kast ud over ren sandbund.
  4. Skagen Havns Nordmole. (Se: Den nye mole)

Man kan sige at der fladfisk hele vejen rundt, lige fra syd for Skagen til op omkring Grenen og ned til GL. Skagen. Toppen af Danmark er et fiskeparadis.

/Jari – Lystfiskeri Danmark.