Den nye mole i Skagen

Info om den nye mole i Skagen.

Den nye mole i Skagen – lystfiskeri

Den nye mole i Skagen har flere facetter. Der er også en del spændende fiskearter langs molen og jo længere molen har stået, jo bedre bliver fiskeriet. At man kunne fange makrel, fjæsing, havørred, sej, fladfisk, hornfisk, multe, havbars og sild fra molen, var allerede fakta i juni 2021.

Torskefiskeriet var også utroligt givende i 2021 og er stadig givende nu. Hver aften og morgen, kan man i sommersæsonen fange torsk op til 3-4 kg. Udover de små torsk, er der dog flest torsk på 1-1,5 kg. Dagfiskeriet byder også på udmærket torskefiskeri, men vil man fange de store, er aftenfiskeriet at foretrække generelt og som nævnt, morgenfiskeriet. Morgenfiskeriet kan dog svinge en del…

Fiskeriet efter torskene kan foregå langs hele langsiden, som jeg har navndøbt, 11-meteren. Det da der er ca. 11 meter dybt hele vejen ud til molehovedet, hvor der er 14 meter dybt. Men… Bund-sandet i området flytter sig en del, både under storm og når nogle af de største skibe sejler ind og ud af havnen. Derfor er den generelle vanddybe langs molen ikke helt til at regne med.

Nordmolen

Vanddybden det dybeste sted langs nordmolen er 5 meter. Lystfiskeri efter fladfisk, hornfisk og havørreder, er det primære fra denne del af den nye mole i Skagen. Dog kan aftentimerne byde på glimrende fiskeri efter sej og torsk – oftest i mindre størrelser.  Men også multefiskeri og havbarsfiskeri langs stenene og over de allerede eksisterende tangplanter kan være givende. Man skal dog ikke forvente at fange en af de 2 sidstnævnte fiskearter, da de ofte er er der meget kortvarigt.
Der er kun et fiskeplateau langs nordmolen, men der kan sagtens fiskes fra stenene, som er store.

Makrelfangster i aftentimerne og et stykke tid ind i skumringen er også muligt.

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem. (En koldere sommer kan ændre det faktum)

Østmolen

Langs det meste af østmolen er der 11 meter dybt. Her kan man fange torsk og sej, samt fladfisk, sild, makrel, havørred og havbars. Der er endda fanget en havtaske langs denne strækning.
Der er 2 fiskeplateauer langs østmolen, men også her kan fiskes fra de store sten…

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem.

Den sydlige del af den nye mole i Skagen

Her er tale om et molehoved, hvor dybden går ned til 14 meter. Herfra kan fanges torsk og sej, samt fladfisk, sild, makrel, havørred og havbars.
Man kan regne ud, at der til tider er trængsel her, når der er højsæsonen for sild, makrel og torsk. Men hele østmolen byder stort set på de samme fangstmuligheder.

Den nye mole i Skagen – faciliteter

Der er et toilet og skraldespande og for enden ved molehovedet, også en vendeplads plus en parkeringsplads.

Læs mere om torskefiskeri i Skagen Havn her: Torskefiskeri i Skagen…

/Jari


Er du interesseret i at prøve kræfter med Frederikshavns nye mole, så kan du læse mere her: Lystfiskeri i Frederikshavn…