Den nye mole i Skagen

Info om den nye mole i Skagen.

Den nye mole i Skagen har flere facetter. Der er også en del spændende fiskearter langs molen og jo længere molen har stået, jo bedre bliver fiskeriet. At man kan fange makrel, fjæsing, havørred, sej, fladfisk, hornfisk, multe, torsk, havbars og sild fra molen er fakta allerede nu. (juni 2021)

Torskefiskeriet er allerede utrolig givende. Hver aften og morgen, kan man i sommersæsonen fange torsk op til 3-4 kg. Udover de små torsk, er der dog flest torsk på 1-1,5 kg.

Fiskeriet efter torskene kan foregå langs hele langsiden, som jeg har navndøbt, 11-meteren. Det da der er ca. 11 meter dybt hele vejen ud til molehovedet, hvor der er 14 meter dybt.

Nordmolen

Vanddybden det dybeste sted langs nordmolen er 5 meter. Lystfiskeri efter fladfisk, hornfisk og havørreder, er det primære fra denne del af den nye mole i Skagen. Dog kan aftentimerne byde på glimrende fiskeri efter sej og torsk – oftest i mindre størrelser.  Men også multefiskeri og havbarsfiskeri langs stenene og over de allerede eksisterende tangplanter kan være givende.
Der er kun et fiskeplateau langs nordmolen, men der kan sagtens fiskes fra stenene, som er store.

Makrelfangster i aftentimerne og et stykke tid ind i skumringen er også muligt.

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem.

Østmolen

Langs det meste af østmolen er der 11 meter dybt. Det er nok til at fange torsk og sej, samt fladfisk, sild, makrel, havørred og havbars.
Der er 2 fiskeplateauer langs østmolen, men også her kan fiskes fra de store sten…

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem.

Den sydlige del af den nye mole i Skagen

Her er tale om et molehoved, hvor dybden går ned til 14 meter. Herfra kan fanges torsk og sej, samt fladfisk, sild, makrel, havørred og havbars.
Man kan regne ud, at der til tider er trængsel her, når der er højsæsonen for sild, makrel og torsk. Men hele østmolen byder på de samme fangstmuligheder.

Den nye mole i Skagen – faciliteter

Der vil komme et toilet, skraldespande og for enden ved molehovedet, også en vendeplads plus en parkeringsplads. (Man kan allerede parkere derude.)

Læs også om torskefiskeri i Skagen Havn her: Torskefiskeri i Skagen…

/Jari

error: Content is protected !!