Gråsej (Mørksej)

Der mange sej omkring Skagen og inde i Skagen Havn. Mindstemålet for mørksej og kaldet gråsej, som der er klart flest af, er 30 cm. i Kattegat.

De mange sej hugger på det meste. Blink, makrel- og sildeforfang, børsteorm og sandorm, samt stykker af sild, tobis, brisling m.fl.

Der er klar flest sej i den sydlige del af Skagen Havn og de kan fanges både inde i havnen, samt udenfor.

I og for sig kan man fange sej året rundt, men fra juli til september er der flest.