Stavsild

En Stavsild er ikke en helt almindelig sild. Denne imponerende fisk, gyder i ferskvand og kan blive over 45-50 cm. lang. Den kan fanges overalt i området omkring Skagen, både fra Øst- og Vestkysten. Stavsilden er en regulær rovfisk og hugger gerne på blink, men fanges også med sild-, brisling- og tobisstykker, fisket med prop eller med bund-forfang.

I reglen fanges den oftest om sommeren og i løbet af efteråret.

Denne enorme sild, kan sagtens spises. Den smager af sild og har ligeså mange ben i sig, som en alm. sild.

Der er intet mindstemål på stavsild